Een webvideo over Sparx Enterprise Architect als meta data register

Een voorbeeld toepassing voor meta data management in een sparx enterprise architect