Data Mapping form in EA

Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect

 Time Aware Modelling met EA

Webvideo Time Aware Modelling

 Autorisaties in Sparx EA

Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect

 Baselines in Sparx EA

Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect

 Schermindeling Sparx

Indelen van je scherm

 Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

 Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

 Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

 Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

 Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

 Webvideo over data driven websites en canonieke modellen

Webvideo over data driven webtoepassingen op basis van een canoniek model

 Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

 Webvideo canonieke modellen in SOA

SOA webcast over canonieke datamodellering

 Webvideo over berichtenboeken modelleren

Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek

 Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx